قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم

                      قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم

قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و مقاله را طبق فرمت نشریه تنظیم نمایید. لازم به ذکر است که منابع لاتین مقالات حتما به روز رسانی گردد، و در قسمت پیشنهادها، پیشنهاد انتظامی -اجتماعی مرتبط با حوزه نشریه ارائه گردد، استناددهی به نشریه مطالعات امنیت اجتماعی حتما در حد یک پاراگراف در متن مقاله ارائه شود بعد اقدام به ارسال مقاله نمایید. با سپاس از همراهی صمیمانه شما  

مطالعه بیشتر