اخبار و اعلانات

قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم

                      قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و مقاله را طبق فرمت نشریه تنظیم نمایید. لازم به ذکر است که منابع لاتین مقالات حتما به روز رسانی گردد، و در قسمت پیشنهادها، پیشنهاد انتظامی -اجتماعی مرتبط با حوزه نشریه ارائه گردد، استناددهی به نشریه مطالعات امنیت اجتماعی حتما در حد یک پاراگراف در متن مقاله ارائه شود بعد اقدام ...

مطالعه بیشتر