دوره و شماره: دوره 8، شماره 50، تابستان 1396 
1. ابزارهای پیشگیری از جرایم نو ظهور در فضای مجازی

صفحه 1-22

منصور روضه ای؛ جعفر توانبخش؛ حمید حسن زاده کرد احمد


6. نقش شبکه های اجتماعی مجازی در روابط فرازناشویی (با تاکید بر شبکه های مجازی تلفن همراه)

صفحه 135-158

سیدعلیرضا افشانی؛ جواد مداحی؛ یزدان کریمی منجرموئی؛ محمدرضا مزیدی شرف آبادی


9. ویژگی های عملکردی پلیس راهور از دیدگاه شهروندان تهران

صفحه 229-259

نادر محمدی؛ رزیتا سپهرنیا؛ سید رحیم موسوی