دوره و شماره: دوره 12، شماره 67، پاییز 1400، صفحه 1-210 
2. زمینه‌های احساس امنیت اجتماعی زنان دست‌فروش مترو

صفحه 47-73

مریم پسنده؛ پروین سوادیان؛ حبیب‌الله کریمیان


4. رهیافت اجتماع محوری پلیس در پیشگیری از جرائم در پهنه استان مازندران

صفحه 107-136

کاظم رجب زاده چناری؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


5. بررسی رابطه میان احساس نا امنی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی

صفحه 137-158

مریم جوادی؛ ملیحه شیانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ساسان ودیعه