ثبت نام

کاربران می توانند بر حسب شرایط  وداشتن ویزگی های لازم به عنوان نویسنده یا داور در سامانه نشریات ناجا- فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ثبت نام نمایند.

شرایط پذیرش نویسنده مقالات ؛ دانشجو یا دانش آموخته کارشناسی ارشد و دکترا  در رشته های مرتیط با اهداف نشریه ( علوم اجتماعی، روانشناسی، حقوق، ارتباطات... با رویکرد اجتماعی می باشد.

شرایط پذیرش داور؛  دارای مدرک دکتری و عضو هیت علمی دانشگاه پس از بررسی و تایید  در هیئت تحریریه

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image