تاثیر هشدارهای پلیس فتا بر میزان آگاهی کاربران فضای مجازی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

با توجه به فراگیر شدن اینترنت و امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران فضای مجازی قرار می دهد، به طور حتم اعمال مجرمانه نیز در این فضا صورت می گیرد. افرادی آگاه و آشنا با تکنولوژی های فضای مجازی با اهداف مجرمانه نظیر جاسوسی، نشر اکاذیب، سود جویی و... می توانند در این فضا فعالیت کنند. در این حوزه مرزهای فیزیکی وجود ندارد و کاربران آن با کمترین امکانات که یک رایانه و خط اینترنت می باشد می توانند با تمام دنیا در ارتباط باشند. در نتیجه کلیۀ کاربران فضای مجازی می توانند مورد تهدید قرار بگیرند. لذا بالا بردن میزان آگاهی کاربران در خصوص اعمال مجرمانه در این فضا می تواند موثر باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاتیر هشدارهای پلیس فتا بر میزان آگاهی کاربران فضای مجازی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی- پیمایشی می باشد. در این تحقیق بررسی شده است که آیا میزان تحصیلات، سن افراد، زن یا مرد بودن آنها بر میزان آگاهی تاثیر داشته و بهترین روش برای آگاهی کاربران در استفاده از فضای مجازی چه روشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of FATA Police Warnings on Level of Awareness of Virtual Environment Operators

نویسندگان [English]

  • Soheila Sardar 1
  • Majid Yousefian 2
چکیده [English]

Given the vast coverage of internet and wide range of internet services provided to operators, definitely, there would be crime in this nvironment. Individuals aware and
acquainted with technologies of virtual environment could benefit from their skills in line with espionage, spreading rumor and IT abuse. There are not physical borders in this field; therefore, taking benefit from the least facilities, i.e. operators can use a computer and a phone line to get connected to the rest of the world. Therefore, all operators could
be threatened. For this reason, improving operators› knowledge regarding the hazards of
virtual environment could be very effective to prevent crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Crimes
  • crime prevention in virtual environment
  • Internet
  • FATA Police
اسماعیلی، احمد رضا، میر مقدم ،کاظم، مرادی، غلام رضا(1393)، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در پیش گیری از جرایم، همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی.
ایرانی، یوسف ،پاک روشن، بیژن ،حاجی زاده ،مهرداد(1393)،رابطه امنیت اجتماعی و پیش گیری از جرم با تاکید بر نقش پلیس، همایش ملی پلیس و پیشگیری از جرم..
بیات، بهرام(1393)، راه کارها و شیوه های کنش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم، همایش ملی پلیس و پیشگیری از جرم.
پاک روشن، بیژن ،خوچیانی، سمانه، (1393)، تاثیرات محتوای شبکه های ماهواره ای بر وقوع جرایم اجتماعی ،اخلاقی، خانوادگی و شیوه های پیشگیری از آن، همایش ملی پیشگیری از جرم.
توانبخش، جعفر(1394)، چالش ها و راهکارهای مقابله با جرم فیشینگ در بستر بانکداری آنلاین ،اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.
حاجی آقایی کشتلی، مصطفی، افشار کاظمی، محمدعلی، عبادی، علی رضا(1394)، عوامل موثر فارنزیکی در کشف و جلوگیری از جرایم اینترنتی قبل از وقوع آنها، دومین همایش علمی پژوهشی یافته های علوم مدیریت ،کار آفرینی و مدیریت ایران.
حسینی، پرویز، ظریف منش، حسین(1392 )،مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشور، فصل نامه پژوهشی حفاظتی امنیتی دانشگاه امام حسین ،شماره 5،سال دوم.
خداقلی ،زهرا، جرائم کامپیوتری، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول 1383.
ذوالفقاری، حسین، فعال، صیدال (1394)، بررسی نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی،شماره41
زاهدی، عاطفه(1394)،قوانین و مقررات ناظر بر جرائم رایانه ای، انتشارات جاودانه، تهران.
شیر محمدی ،علی،(1393)،پیش گیری از وقوع جرم و راه کارها، همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرم.
قانعی اردکانی، مهدی، مومنی ،احسان(1393)، پیش گیری جرم در فضای مجازی با مدل سازی کلانتری الکترونیک، همایش ملی پیشگیری از جرم.
قیاسی رضا (1392) ،نظارت همگانی عامل پیش گیری از جرایم در فضای سایبر، فصلنامه علمی –تخصصی پلیس فتا.
نعمتی، جلیل،(1393)، پیش گیری اجتماعی از جرایم سایبری، همایش ملی پیشگیری از جرم.
Ajeet Singh Poonia, AwadeshBhardwaj, G.S.Dangayach”Cyber Crime:Practice and Policies for Its Prevention”The Frist International Conference on Interdisciplinary Research and Development,31May-1June 2011,Thailand.
Askerniya Imran, Hamid Jahankhani, Sin Wee Lee” Education, Training and Awareness(ETA)Four Dimensional cybercrime prevention model” Kaspersky 2012.
Lakshmi Prasanthi”Cyber Crime: Prevantion & Detection ”International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering Vol.4, Issue 3,march 2015.
Sidny Tsang, Yunsing koh, Gillian Dobbie” Finding collaborative frauds in online auctions” International conference on Computer, Communication and Convergence,2015.