ارائه مدل پیشگیری از نگرانی اجتماعی از وقوع جرم و ایجاد امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ساکنین تهران بزرگ)


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model on Preventing Social Concern over 1 Crime Commitment and Establishment of Societal Security (Case Study: Citizens of Great Tehran)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ashtari Fard
  • Majid Faghih
چکیده [English]

j

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience of being a victim
  • visibility
  • crime occurrence concern
  • Societal Security
  • societal security feeling