مهاجرت درون شهری و امکان شکل گیری آسیب های اجتماعی )مطالعه موردی محله دروازه غار(

نویسنده

-

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابعاد مهاجرت، مهاجرت درون شهری به عنوان یکی از پدیده های مرسوم شهرهای مدرن می‌باشد. مطالعه حاضر به بررسی مهاجرت درون شهری در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب‌های اجتماعی در محله هرندی-دروازه غار سابق- می‌پردازد. روش تحقیق شامل روش کمی-استفاده از داده های مطالعات پیشین- و روش کیفی- با استفاده از مصاحبه، مشاهده و مطالعه تاریخی- می‌باشد. رویکرد نظری تحقیق، نظریه بی سازمانی اجتماعی و نظریه منطقه ای جرم که هر دو در مکتب شیکاگو قرار دارند می‌باشد.بر اساس این نظریه، مهاجرت چه به صورت درون شهری و یا بین شهری شرایط بی سازمانی اجتماعی و زوال شهری را به دنبال دارد که در نهایت منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی شهری می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تحرک مکانی و تغییران جمعیتی در محله ای مانند هرندی(دروازه غار) از عوامل اثرگذاری است که علاوه بر اینکه از شکل گیری هویت محله ای جلوگیری می‌کند، آسیب‌های اجتماعی متعددی را مانند اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خودکشی، فحشا ، مرگ خیابانی و... را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter-urban Immigration and Potentials for Formation of Social Problems (Case Study: Darvazeh Ghar)

نویسنده [English]

  • Sattar Parvin
چکیده [English]

Inter-urban immigration is one of the most important aspects of immigration which is considered as a common phenomenon in modern cities. The present study reviews inter-urban immigration in Tehran and its impact on emergence of social problems in Harandi neighborhood (previously called Darvazeh Ghar). The research method includes quantitative method in which the data of the previously conducted researches is used; and qualitative method which utilizes interview, observation and historic study. The theoretical approach of the method is based on social disorder and regional theory of crime that both belong to the Chicago School. According to this theory, immigration, whether inter-urban or city to city, leads to social disorder and social problems which ultimately leads to urban social problems. The findings of the research indicate that people and families that move from other neighborhoods to neighborhoods like Harandi contribute to impediments ahead of identity establishment in them. Immigration may also lead to social problems: addiction, drug trafficking, suicide, prostitution, dying in street, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-urban immigration
  • social disorder
  • social problems
  • Harandi (Darvazeh Ghar neighborhood)