دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده مقالات پس تایید نهایی در داوری و هیئت تحریریه و دارا بودن ظوابط نشریه در صفحه اصلی نشریه منتشر می گردد.

مقاله پژوهشی

1. بررسی مبزان تأثیر پاسخگویی پلیس در افزایش رضایتمندی مردم با رویکرد عدالت ترمیمی (موردمطالعه: کلانتری‌های تهران بزرگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

عبدالرحمن میرزاخانی؛ صیاد درویشی؛ احمدرضا اسماعیلی


2. بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

سپهر خلجی؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


3. زمینه‌های احساس امنیت اجتماعی دست‌فروشی زنان در مترو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

مریم پسنده؛ پروین سوادیان؛ حبیب‌الله کریمیان


4. بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات رسانه‌های اجتماعی بر رفتار امنیت اطلاعات کاربران در رابطه با کلاهبرداری‌های ناشی از شیوع کووید-۱۹

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

حمید بابایی میبدی؛ .شبنم محمدی اردکانی؛ احسان کریمی میبدی


5. تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران در پرتو آموزه‌های ‌جرم‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

رضا زنگنه عینالو؛ روح الدین کردعلیوند؛ حسن قاسمی مقدم


6. رهیافت اجتماع محوری پلیس در پیشگیری از جرائم در پهنه استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

کاظم رجب زاده چناری؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


7. الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حمید ابراهیمی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ فریبا شایگان؛ عبدالله هندیانی


8. بررسی رابطه میان احساس نا امنی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

مریم جوادی؛ ملیحه شیانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ساسان ودیعه


9. بررسی تأثیر ارتباطات کلانتری ها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مطالعه موردی کلانتری 109 بهارستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

نوذر امین صارمی؛ رضا عبدالرحمانی؛ حسن توکلی


10. تحلیلی بر نقش نیروهای انتظامی در کنترل جرایم خشن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

حسین ایارگر