موضوعات = مطالعات امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران در پرتو آموزه‌های ‌جرم‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

رضا زنگنه عینالو؛ روح الدین کردعلیوند؛ حسن قاسمی مقدم


2. الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حمید ابراهیمی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ فریبا شایگان؛ عبدالله هندیانی


3. تحلیلی بر نقش نیروهای انتظامی در کنترل جرایم خشن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

حسین ایارگر


4. به سوی راهبردهای کاهش خشونت در جامعه با فراتحلیل «نزاع»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

محمدرضا پویافر؛ غلامرضا تاج بخش


6. زمینه‌های احساس امنیت اجتماعی زنان دست‌فروش مترو

دوره 12، شماره 67، پاییز 1400، صفحه 47-73

مریم پسنده؛ پروین سوادیان؛ حبیب‌الله کریمیان


7. بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با آن

دوره 12، شماره 67، پاییز 1400، صفحه 75-105

سپهر خلجی؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


8. رهیافت اجتماع محوری پلیس در پیشگیری از جرائم در پهنه استان مازندران

دوره 12، شماره 67، پاییز 1400، صفحه 107-136

کاظم رجب زاده چناری؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


9. بررسی رابطه میان احساس نا امنی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی

دوره 12، شماره 67، پاییز 1400، صفحه 137-158

مریم جوادی؛ ملیحه شیانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ساسان ودیعه