کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 56
3. بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با آن

دوره 12، شماره 67، پاییز 1400، صفحه 75-105

سپهر خلجی؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


4. «بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان با فرهنگ سیاسی دموکراتیک آنان شهر تهران »

دوره 12، شماره 66، تابستان 1400، صفحه 13-35

فاطمه طباطبایی قدس؛ طلیعه خادمیان؛ محمد همایون سپهر


5. شیوع کرونا و احساس ناامنی اجتماعی

دوره 12، شماره 66، تابستان 1400، صفحه 57-86

سیدعلیرضا افشانی؛ یزدان کریمی منجرموئی


6. مطالعه ابعاد و مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در نهج البلاغه

دوره 12، شماره 66، تابستان 1400، صفحه 129-152

فریبا پروانه؛ نورمحمد رضائی؛ شهریار شادی گو


8. تحلیل تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران خارجی در شهر سنندج

دوره 12، شماره 65، بهار 1400، صفحه 183-207

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن احمدی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ سیده یاسمن محقق پور


9. ارائه الگوی ارتقا امنیت اجتماعی کاربران فضای مجازی (مطالعه موردی: اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر)

دوره 11، شماره 64، زمستان 1399، صفحه 71-95

ابراهیم قربانی؛ حمید پناهی؛ اکرم عاملی؛ صمد شکوهی راد


10. مطلوبیت سنجی امنیت فضاهای عمومی شهری جهت حضورپذیری زنان (نمونه موردی: منطقه یک شهر شیراز)

دوره 11، شماره 64، زمستان 1399، صفحه 97-122

مجتبی آراسته؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ رضا علیزاده


13. قوانین حاکم بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه امنیت اجتماعی

دوره 11، شماره 62، تابستان 1399، صفحه 47-86

محسن رضایی؛ سید محسن سید عبودی؛ سلمان امیری


18. تبیین جامعه شناختی اعتماد به نهاد پلیس به مثابه حافظ جان و مال مردم

دوره 10، شماره 58، تابستان 1398، صفحه 99-125

طاها عشایری؛ اکبر ذولفقاری؛ عاطفه جعفری علی آبادی؛ الهام حسین زاده


21. سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 67-98

عزت اله سام آرام؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ حسن موسوی چلک


22. نقش سلامت روان، هیجانات مثبت و امید به زندگی بر احساس امنیت اجتماعی زنان

دوره 9، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 187-214

زینب رحیمی؛ مهدی امینی؛ محمد عاشوری


25. بررسی تأثیر طرد اجتماعی غربت‎ها بر احساس امنیت اجتماعی ساکنین شهر سبزوار

دوره 9، شماره 53، بهار 1397، صفحه 33-62

ابراهیم نامنی؛ روح اله نامنی؛ موسی الرضا غربی