کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 18
4. تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان (مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان)

دوره 9، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 39-66

نورمحمد یعقوبی؛ عبدالمجید ایمانی؛ علیرضا گزمه؛ رقیه رهدار


8. هویت جمعی کلان (مذهبی _جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی: جوانان تاجیکستان، شهردوشنبه )

دوره 6، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 141-162

مالک ملکشاهی؛ یارمحمد قاسمی؛ قربان گیایف


11. بررسی عوامل موثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل

دوره 6، شماره 41، بهار 1394، صفحه 131-152

هوشنگ شهبازی؛ سیدصفر موسوی؛ بیژن حسین نژاد


12. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان بالای 18 سال شهر قزوین

دوره 5، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 1-38

حسین تنهایی؛ عبد الرضا ادهمی؛ حسین بختیاری


13. رابطه سرمایه اجتماعی و جرائم رایانه‌ای در شهر تهران

دوره 5، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 49-74

مجید کفاشی؛ ایرج دوستی


14. نسبت بین سبک زندگی، قوانین جزایی و نگرش به پلیس در شهر تهران

دوره 5، شماره 37، بهار 1393، صفحه 71-102

علیرضا ذاکری؛ غلامرضا غفاری


16. تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

دوره 3، شماره 32، زمستان 1391، صفحه 13-40

قدیر بخشی؛ غلامرضا غفاری


18. میزان گرایش به نزاع جمعى در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 25، بهار 1390، صفحه 147-177

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ آسیه صادق نیا