کلیدواژه‌ها = بیکاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جامعه شناختی ناهنجاری های مهم جامعه شهری ماسال و تأثیرآن بر امنیت اجتماعی

دوره 7، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 139-158

سمانه نوری لنگ؛ سعید آقائی زاده؛ شهرام امیرانتخابی؛ محمدرضا جعفری خیرخواه


3. بررسی رابطه بین حاشیه‌نشینی و وقوع جرایم وارائه راهکارهای پیشگیرانه

دوره 5، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 61-86

محمد علی عامری؛ حمیدرضا کاشف؛ رمضانعلی عبدی