کلیدواژه‌ها = محرومیت نسبی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین جامعه‌شناختی اثر محرومیت اقتصادی و اجتماعی (محرومیت نسبی) بر گرایش به خشونت سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 11، شماره 63، پاییز 1399، صفحه 51-71

سید مهدی تقوی؛ طلیعه خادمیان؛ ابراهیم متقی؛ هادی شیرزاد


2. فراتحلیل عوامل مؤثر بر وندالیسم در ایران

دوره 11، شماره 61، بهار 1399، صفحه 75-107

محسن نیازی؛ شیوا آقابزرگی زاده؛ سعید حسینی زاده؛ ایوب سخایی