کلیدواژه‌ها = اعتماد به پلیس
تعداد مقالات: 7
3. تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

دوره 8، شماره 52، زمستان 1396، صفحه 27-67

رضا دوستدار؛ غلامرضا غفاری


4. سرمایه اجتماعی پلیس و احساس نظم و امنیت اموال عمومی (مورد مطالعه شهر قروه)

دوره 8، شماره 49، بهار 1396، صفحه 1-26

علیرضا کریمی؛ حسین دانش مهر؛ ،مجید رضاییان


5. تاثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس

دوره 6، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 67-84

فاطمه عمرانی نژاد؛ محمدامین پاکزمان قمی؛ توحید دادخواه جویباری


6. تع یین کنندگی نقش اعتماد به پلیس در مسئولیت پذیری شهروندان در قبال امنیت اجتماعی

دوره 5، شماره 37، بهار 1393، صفحه 53-70

توحید دادخواه جویباری؛ فریبا شایگان