کلیدواژه‌ها = آنومی اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل موثر بر آنومی اجتماعی در خانواده‌ شهری و پیامدهای آن (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 9، شماره 53، بهار 1397، صفحه 1-28

رضا مستمع؛ باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی


3. احساس آنومی، رفتارهای هنجارشکنانه و دلالت های پیشگیرانه از آن (مطالعه پسران جوان شهر تهران)

دوره 5، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 27-48

توحید دادخواه جویباری؛ زهره دانایی؛ عاطفه اسدی


4. سنجش چندبعدى احساس آنومی در بین جوانان

دوره 2، شماره 25، بهار 1390، صفحه 179-210

حمدا.. نادری؛ محمدعلی جاهد؛ نسرین خدابخشى هفشجانى