کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 10
1. پیش بینی مؤلفه های امنیت فرهنگی جوانان براساس میزان دلبستگی به فضای مجازی

دوره 12، شماره 65، بهار 1400، صفحه 69-88

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ ابراهیم امرانی؛ مجید شریفی رهنمو؛ بهاره زارع کهن؛ مارال ابراهیمی


3. بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان و رابطه آن با احساس امنیت اجتماعی

دوره 7، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 33-57

غلامرضا غفاری؛ ابراهیم شیر علی


5. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بروز رفتارهای پر خطر

دوره 6، شماره 42، تابستان 1394، صفحه 1-30

محسن نیازی؛ موسی سعادتی؛ حسن منتظری خوش؛ رقیه حاتمی


6. بررسی عوامل موثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل

دوره 6، شماره 41، بهار 1394، صفحه 131-152

هوشنگ شهبازی؛ سیدصفر موسوی؛ بیژن حسین نژاد


8. احساس آنومی، رفتارهای هنجارشکنانه و دلالت های پیشگیرانه از آن (مطالعه پسران جوان شهر تهران)

دوره 5، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 27-48

توحید دادخواه جویباری؛ زهره دانایی؛ عاطفه اسدی


9. بررسى رابطه بین کنترل اجتماعی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان

دوره 2، شماره 26، تابستان 1390، صفحه 129-155

پرویز جهانگیری؛ امیرحسین غلامزاده نطنزى


10. سنجش چندبعدى احساس آنومی در بین جوانان

دوره 2، شماره 25، بهار 1390، صفحه 179-210

حمدا.. نادری؛ محمدعلی جاهد؛ نسرین خدابخشى هفشجانى