کلیدواژه‌ها = حاشیه‌نشینی
تعداد مقالات: 4
3. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بروز نزاع و درگیری در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل

دوره 8، شماره 52، زمستان 1396، صفحه 89-120

عظیم حبیب زاده، علی جسارتی، سیدمیلادحسینی، دکترسیدخلیل سیدعلیپور


4. بررسی رابطه بین حاشیه‌نشینی و وقوع جرایم وارائه راهکارهای پیشگیرانه

دوره 5، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 61-86

محمد علی عامری؛ حمیدرضا کاشف؛ رمضانعلی عبدی