کلیدواژه‌ها = انزوای اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل عوامل مؤثر بر وندالیسم در ایران

دوره 11، شماره 61، بهار 1399، صفحه 75-107

محسن نیازی؛ شیوا آقابزرگی زاده؛ سعید حسینی زاده؛ ایوب سخایی