کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 28
2. مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی در میان حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان شهر تبریز

دوره 11، شماره 64، زمستان 1399، صفحه 47-70

داود ابراهیم پور؛ اصحاب حبیب زاده؛ زینب خاله اوغلی چرندابی


3. تبیین جامعه‌شناختی امنیت اجتماعی شهروندان (فراتحلیل پژوهش امنیت اجتماعی)

دوره 11، شماره 63، پاییز 1399، صفحه 13-50

اباذر اشتری مهرجردی؛ مهدی حسین زاده فرمی؛ طاها عشایری؛ فاطمه نامیان


5. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نزاع فـردی در بین جوانان شهر ایلام

دوره 10، شماره 59، پاییز 1398، صفحه 183-211

یارمحمد قاسمی؛ شهناز صداقت زادگان؛ مالک ملکشاهی؛ بهرام پنجستونی


6. تبیین جامعه شناختی اعتماد به نهاد پلیس به مثابه حافظ جان و مال مردم

دوره 10، شماره 58، تابستان 1398، صفحه 99-125

طاها عشایری؛ اکبر ذولفقاری؛ عاطفه جعفری علی آبادی؛ الهام حسین زاده


7. سهم سرمایه اجتماعی در تولید احساس امنیت « مورد مطالعه: شهر زنجان »

دوره 10، شماره 57، بهار 1398، صفحه 249-274

حسین مسلمی؛ سید طاهر فاضلی


9. عوامل اجتماعی موثر بر بروز خشونت در فضای عمومی شهر تهران

دوره 9، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 21-54

مریم خانعلی زاده بنا؛ محمد باقر تاج الدین


11. مولفه های موثر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در فضاهای شهری نمونه موردی شهر قزوین

دوره 8، شماره 51، پاییز 1396، صفحه 207-229

مجتبی ولی بیگی؛ محمد حسن سعیدی مطلق؛ غزاله حیدری


13. بررسی نقش امنیت اجتماعی در سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه نیروی انتظامی شهر خرم آباد)

دوره 7، شماره 47، پاییز 1395، صفحه 1-23

سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد


16. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بروز رفتارهای پر خطر

دوره 6، شماره 42، تابستان 1394، صفحه 1-30

محسن نیازی؛ موسی سعادتی؛ حسن منتظری خوش؛ رقیه حاتمی


17. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان بالای 18 سال شهر قزوین

دوره 5، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 1-38

حسین تنهایی؛ عبد الرضا ادهمی؛ حسین بختیاری


18. رابطه سرمایه اجتماعی و جرائم رایانه‌ای در شهر تهران

دوره 5، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 49-74

مجید کفاشی؛ ایرج دوستی


20. بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان کرمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی

دوره 5، شماره 38، تابستان 1393، صفحه 131-157

سمانه دلبری؛ علی اکبر صادقی؛ طوبی زمانی؛ مجید شمسه؛ فاطمه هلالی؛ انسیه رضازاده


21. نسبت بین سبک زندگی، قوانین جزایی و نگرش به پلیس در شهر تهران

دوره 5، شماره 37، بهار 1393، صفحه 71-102

علیرضا ذاکری؛ غلامرضا غفاری


24. دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

دوره 4، شماره 33، بهار 1392، صفحه 47-69

علی اکبر امین بیدختی


25. سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

دوره 4، شماره 33، بهار 1392، صفحه 129-162

محمّد عباس زاده؛ رضا حیدری