نویسنده = غلامرضا غفاری
تعداد مقالات: 5
1. تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

دوره 8، شماره 52، زمستان 1396، صفحه 27-67

رضا دوستدار؛ غلامرضا غفاری


2. بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان و رابطه آن با احساس امنیت اجتماعی

دوره 7، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 33-57

غلامرضا غفاری؛ ابراهیم شیر علی


3. جامعه متحول، مخاطره و امنیت نرم

دوره 6، شماره 42، تابستان 1394، صفحه 139-158

غلامرضا غفاری


4. نسبت بین سبک زندگی، قوانین جزایی و نگرش به پلیس در شهر تهران

دوره 5، شماره 37، بهار 1393، صفحه 71-102

علیرضا ذاکری؛ غلامرضا غفاری


5. تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

دوره 3، شماره 32، زمستان 1391، صفحه 13-40

قدیر بخشی؛ غلامرضا غفاری