نویسنده = بهرام بیات
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل جامعه شناختی نقش امنیتی نخبگان سیاسی (قدرت)در ارتقاء امنیت ملی ج.ا.ا

دوره 10، شماره 59، پاییز 1398، صفحه 1-45

محمدصالح حسین زاده؛ بهرام بیات


3. فرا تحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان

دوره 9، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 99-125

محسن نیازی؛ بهرام بیات؛ محمد عباس زاده؛ طاها عشایری