نویسنده = رمضانعلی عبدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش مولفه های پیشگیری اجتماعی از جرم از نظر اسلام در موفقیت پلیس

دوره 9، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 55-97

رمضانعلی عبدی؛ توحید عبدی؛ عسگر نجفی خواجه بلاغ


2. تأثیر تماشای فیلم و سریال های پلیسی بر افزایش آگاهی و احساس امنیت شهروندان

دوره 7، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 75-98

عسگر نجفی خواجه بلاغ؛ رمضانعلی عبدی؛ امین رجبی؛ امیر الیاسی


3. بررسی راهکارهای توسعه مشارکت مردم با ناجا در طرح ارتقای امنیت اجتماعی

دوره 6، شماره 44، زمستان 1394، صفحه 39-55

رمضانعلی عبدی؛ حمیدرضا کاشف


4. بررسی رابطه بین حاشیه‌نشینی و وقوع جرایم وارائه راهکارهای پیشگیرانه

دوره 5، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 61-86

محمد علی عامری؛ حمیدرضا کاشف؛ رمضانعلی عبدی