نویسنده = طاها عشایری
تعداد مقالات: 4
1. تبیین جامعه‌شناختی امنیت اجتماعی شهروندان (فراتحلیل پژوهش امنیت اجتماعی)

دوره 11، شماره 63، پاییز 1399، صفحه 13-50

اباذر اشتری مهرجردی؛ مهدی حسین زاده فرمی؛ طاها عشایری؛ فاطمه نامیان


2. تبیین جامعه شناختی اعتماد به نهاد پلیس به مثابه حافظ جان و مال مردم

دوره 10، شماره 58، تابستان 1398، صفحه 99-125

طاها عشایری؛ اکبر ذولفقاری؛ عاطفه جعفری علی آبادی؛ الهام حسین زاده


3. فرا تحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان

دوره 9، شماره 55، پاییز 1397، صفحه 99-125

محسن نیازی؛ بهرام بیات؛ محمد عباس زاده؛ طاها عشایری


4. تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم (پیمایش مناطق حاشیه‌نشین شهر تبریز در سال 1393

دوره 5، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 87-122

مهران سهراب زاده؛ طاها عشایری؛ Taha Ashayeri؛ اسماعیل حسنوند