نویسنده = علیرضا حمیدی فر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه ترس از جرم و افکار پارانویایی با احساس امنیت عمومی

دوره 7، شماره 48، زمستان 1395، صفحه 199-219

علیرضا حمیدی فر؛ قدرت اله عباسی


2. ره آوردهای سیاست خصوصی سازی در پلیس )مورد کاوی معاونت اجتماعی ناجا(

دوره 4، شماره 36، زمستان 1392، صفحه 83-115

سید محمد حسینی؛ علیرضا حمیدی فر


3. بررسى رابطه عملکرد خانواده و تهییج طلبی با رفتارهاى ضد اجتماعى مراسم چهارشنبه آخر سال

دوره 2، شماره 26، تابستان 1390، صفحه 158-174

علیرضا حمیدی فر؛ قدرت اله عباسی؛ رجبعلی پاکزاد؛ سید قاسم بهشتی